Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury z ekonomii i finansów
1.    Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
2.    Boehlke J., Lorenczewski R., Maksymalizacja zysku jako cel działalności przedsiębiorstw, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
3.    Borowiecki R., Zarządzanie kapitałem prywatnym w przedsiębiorstwie, Kraków 2003.
4.    Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Difin, Warszawa 2002.
5.    Dębski S., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, WSiP, Warszawa 2003.
6.    Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2001.
7.    Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
8.    Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 2002.
9.    Gościński J. W., Cykl życia organizacji. Warszawa 2004.
10.  Gruchman B., Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, PWE, Poznań-Warszawa 2000.
11.  Haus B., Lichtarski J., Wrzosek S., Restrukturyzacja związków integracyjnych przedsiębiorstw, AE Katowice 2001.
12.  Kruczalak K., Leasing i jego gospodarcze znaczenie, PWN, Warszawa 2003.
13.  Leszczyński Z., Skowronek – Mielczarek A., Analiza ekonomiczno – finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004.
14.  Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2001.
15.  Micherda B., Współczesna analiza finansowa, Zakamycze, Kraków 2004.
16.  Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza, PWE, Warszawa 2002.
17.  Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa 2004.
18.  Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa 2000.
19.  Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii. Cz. 1. Gospodarka rynkowa, Poznań 2001.
20.  Romanowska M., Strategie rozwoju i konkurencji, CIM, Warszawa 2004.
21.  Sierpińska M., Wędzki T., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2002.
22.  Stawasz E., Innowacje a mała firma, UŁ, Łódź 2004.
23.  Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
24.  Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej. MSSF. US GAAP. Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2006.
25.  Waśniewski T., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRWP, Warszawa 2004.
26.  Wożniak-Sobczak B. (red.), Gospodarowanie kapitałem w firmie, AE Katowice 2004.
27.  Zaleska M., Ocena ekonomiczno–finansowa przedsiębiorstwa przez analityka finansowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
i wiele innych dobrych i aktualnych pozycji
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone