Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury z zakresu pedagogiki
1.    Bełczewska E., Herde M., Program Wychowania Przedszkolnego XXI wieku, WSiP, Warszawa 2005.
2.    Birch A., Malim T., Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, PWN, Warszawa 2004.
3.    Brochociński M., Organizacja pracy i metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000.
4.    Czapiga A., Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne, Wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 2003.
5.    Dewey J., Demokracja i wychowanie, Wprowadzenie do filozofii wychowania, Ossolineum, Wrocław - Kraków - Gdańsk 2000.
6.    Franus E., Sprawdziany rozwoju dziecka od urodzenia do szóstego roku życia, NIK, Warszawa 1999.
7.    Hessen S., Podstawy pedagogiki, Żak, Warszawa 1997.
8.    Hurlock E.B., Rozwój dziecka, PWE, Warszawa 1985.
9.    Kawula S., Brągiel J., Janke A. W., Pedagogika rodziny, Wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 2004.
10.  Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny, Wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 2000.
11.  Kępski C., Opieka i wychowanie w rodzinie, UMCS, Lublin 2003.
12.  Kozłowska A., O trudnościach w wychowaniu dziecka, WSiP, Warszawa 1991.
13.  Kulinowski D. (red.), Pedagogika kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
14.  Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, PWN, Warszawa 2004.
15.  Lowe G., Foxroft D., Sibley D., Picie młodzieży a style życia w rodzinie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2000.
16.  Mendel M., Edukacja społeczna, Wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 2001.
17.  Nuttin J., Struktura osobowości, PWN, Warszawa 2001.
18.  Patyka L., Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, WSiP, Warszawa 1999.
19.  Pawłowska R., Jundziłł E., Wybrane zjawiska patologii społecznej w opinii współczesnej młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002.
20.  Pilcha T., Lepalczyk J., Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo UW, Warszawa 1993.
21.  Przetacznik-Gierowska M, Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa 2004.
22.  Szymański M.J., Młodzież wobec wartości, IBE, Warszawa 2000.
23.  Świętochowska U., Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku, Adam Wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 2000.
24.  Tyszka Z., Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
25.  Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 2000.
26.  Ziemska M., Rodzina współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
i wiele innych dobrych i aktualnych pozycji
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone