Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej tematyki planowania finansowego
Opracowania:

1.    Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
2.    Bień W., Zasady sporządzania bilansów publikacyjnych oraz sprawozdań z przepływów finansowych (cash flow), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Finans-Serwis Spółka z o.o., Warszawa 1992.
3.    Bień: W., Czytanie bilansu przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wojewódzki w Warszawie, Finans – Serwis Sp. z o.o., Warszawa 1993.
4.    Błoch H., Controlling, rachunkowość zarządcza, CIM, Warszawa 1992.
5.    Dowgiełło Z. (red.), Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, ZNICZ, Szczecin 1996.
6.    Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1994.
7.    Gmytrasiewicz M., .Karmańska A., Olchowicz I.: Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 1999.
8.    Jeżowski A., Dlaczego zakłady obsługi?, „Dyrektor Szkoły", nr 1/2002.
9.    Jeżowski A., Granty finansowe na zadania oświatowe, „Dyrektor Szkoły",
nr 9/2000.
10.  Karmańska A., „Polityka finansowa a wizerunek przedsiębiorstwa”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, nr 8/2001.
11.  Kiziukiweicz T., Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003.
12.  Kosikowski C., Szpringer Z., Finanse publiczne, ZCO, Zielona Góra 2000.
13.  Kurtys E. (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa w przykładach i zadaniach, AE Poznań 2001.
14.  Marciniak S., Controlling: filozofia, projektowanie, Difin, Warszawa 2001.
15.  Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1998.
16.   Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2002.
17.  Waśniewski T., Skoczylas W., Ocena sytuacji kapitałowo - majątkowej, „Rachunkowość" 1993, nr 6.
18.  Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa -Białystok 2000.
19.  Więckowski J., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 2000.
20.  Zaleska M., Podstawy rachunkowości dla analityków bankowych, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1999.

Akty normatywne i prawne:

1.    Rozporządzenie Komisji WE Nr 1386/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Nr 1164/94/WE w zakresie systemu zarządzania i kontroli pomocy udzielonej z Funduszu Spójności i procedury dokonywania korekt.

Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone