Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury z prawa i administracji
1.    Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2003.
2.    Dębska - Rup A., Kuchmacz J., Stańdo – Górowska H., Budżetowanie i kontrola budżetowa w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, Zakamycze, Kraków 2002.
3.    Dolnicki B., Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Zakamycze, Kraków 2002.
4.    Hanusz A., Czerski P., Gminne podatki i opłaty budżetowe, Zakamycze, Kraków 2004.
5.    Izdebski H., Historia administracji, wyd. Liber, Warszawa 2001.
6.    Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003.
7.    Jastrzębska M, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
8.    Kopańska A., Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2003.
9.    Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2001.
10.  Milczarek T., Samorząd gminny: status prawny, organy, kompetencje, mienie, finanse, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 1999.
11.  Niewiadomski Z (red.).,Samorząd terytorialny. Ustrój i Gospodarka, Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2001.
12.  Niewiadomski Z. (red.), Kompetencje po reformie administracji publicznej, wyd. Difin, Warszawa 2000.
13.  Niewiadomski Z. Kallas M., Lipowicz I., Szpor G., Prawo administracyjne. Część ustrojowa, Warszawa 2002.
14.  Nowacka E., Samorząd terytorialny w ustroju państwowym, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
15.  Patrzałek L., Finanse Samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce, PWE, Warszawa 2005.
16.  Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Oficyna wydawnicza Branta , Warszawa 2000.
17.  Ruśkowski E., Finanse lokalne w dobie akcesji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
18.  Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zakamycze, Kraków 2002.
19.  Szewc A., Szewc T., Uchwałodawcza działalność organów samorządu terytorialnego, wyd. Difin, Warszawa 2001.
20.  Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
21.  Wykrętowicz .S. (red.), Samorząd w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2001.
22.  Zieliński E., Administracja rządowa w Polsce, Elipsa, Warszawa 2001.
23.  Zieliński E., Samorząd terytorialny w Polsce, Elipsa, Warszawa 2004.
24. Zięba – Załucka H., Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001.
i wiele innych dobrych i aktualnych pozycji
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone