profesor.com.pl - profesjonalne pisanie prac
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać prace - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury z reklamy
1. Albin K., Reklama. Przekaz odbiór interpretacja, PWN, Warszawa-Wrocław 2002.
2. Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.
3. Bajdaka A. (red.), Internet w marketingu, PWE, Warszawa 2003.
4. Benedikt A., Reklama jako proces komunikacji, Astrum, Wrocław 2005.
5. Białecki K., Podstawy marketingu, WSHiP, Warszawa 2002.
6. Brady R., Forrest E., Mizerski R., Marketing w Internecie, PWE, Warszawa 2002.
7. Bralczyk J., Języki na sprzedaż czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
8. Brzozowski P., Uniwersalność struktury wartości: koncepcja Shaloma H. Schwartza, "Roczniki Psychologiczne" 2002, t. 5.
9. Budzyński W., Reklama - techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa 2001.
10. Caples J., Skuteczna reklama, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
11. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.
12. Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 2001.
13. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 2001.
14. Gregor B., Stawiszyński M., e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002.
15. Grzegorczyk A., Reklama, PWE, Warszawa 2010.
16. Jachnis A., Terelak J. F., Psychologia konsumenta i reklamy, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2002.
17. Kisiel M., Internet a konkurencyjność banków w Polsce, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2005.
18. Kozłowska A., Reklama. Socjotechnika oddziaływania, SGH, Warszawa 2006.
19. Krzyżanowski P., Nowak P., (red.), Manipulacja w języku, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowkiej, Lublin 2004.
20. Kuśmierski S., Ostrowski D. M., Marketing. Podstawowe pojęcia i procedury, WSE, Warszawa 2004.
21. Lewiński P. H., Retoryka reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.
22. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2004.
23. Papińska-Kacperek J. (red), Społeczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa 2008.
24. Stosio A., Umowy zawierane przez Internet, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
25. Sutherland M., Sylvester A.K., Reklama a umysł konsumenta, PWN, Warszawa 2003.
26. Szewczyk A. (red.), Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007.
27. Sznajder A., Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
28. Wielki J., Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
i wiele innych dobrych i aktualnych pozycji
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamówienia na pisanie prac
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 pisanie prac. Wszystkie prawa zastrzeżone