Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej tematyki rekrutacji i selekcji pracowników

1.    Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi – aktor – kreator – inspirator, Wydawnictwo AKADE, Kraków 2000.
2.    Armstrong  M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
3.    Bańka W., Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999.
4.    Camp R., Simonetti J. L., Vielhaber M. E., Strategiczne rozmowy kwalifikacyjne. Jak zatrudniać dobrych pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
5.    Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
6.    Górska J., Zarządzanie pracownikami, Instrumenty polityki personalnej, Poltex, Warszawa 2001.
7.    Harasim W. (red.), Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, Warszawa 2006.
8.    Jamka B., Dobór wewnętrzny i zewnętrzny pracowników, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
9.    Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002.
10.  Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2000.
11.  Marciniak J., Rekrutacja i zatrudnianie według standardów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Alpha, Ostrołęka 2004.
12.  Marciniak J., Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. 
13.  McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999.
14.  Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
15.  Reed A. Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM), Wydawnictwo Petit, Warszawa 2002.
16.  Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
17.  Stelmach W., Obrazy kierowania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
18.  Stoner J.A.F., Freeman R.E., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
19.  Stredwick J., Zarządzanie pracownikami w małej firmie, One Press, Gliwice 2005.
20.  Suchar M., Rekrutacja i selekcja personelu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
21.  Supernat J., Management. Tezaurus kierownictwa, Kolonia Ltd 2000.
22.  Witkowski T., Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
23.  Zasadzka J., Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia 1999.
24.  Zbiegień-Maciąg L., (red.), Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo AGH, Kraków 1998.

Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone