Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej tematyki ryzyka kredytowego


Artykuły:

1. Strahl D., Gałęziowa koncepcja kredytów jako element zarządzania ryzykiem bankowym, Bank i Kredyt 8-9, 1999.
2. Pietruszyńska K., Metody oceny zdolności kredytowej stosowane w wybranych bankach, Bank i Kredyt, 1993, nr 3.
3. Pozycja rynkowa spółdzielczego sektora bankowego, Departament Zrzeszenia Krajowego BGŻ S.A., "Bank Spółdzielczy" nr 2/2000.
4. Puchalski K., Metody i modele oceny ryzyka kredytowego, Konferencja Euroforum, Warszawa 10/1999.
5. Rogowski W., Grzywacz J., Ryzyko kredytowe ? pojęcie oraz klasyfikacje, Bank i Kredyt, nr 10/1999.
6. Pozycja rynkowa spółdzielczego sektora bankowego, Departament Zrzeszenia Krajowego BGŻ S.A., "Bank Spółdzielczy" nr 2/2000
7. Fuchs D., Malinowski P., Zastaw na udziałach w spółce z o.o. jako forma zabezpieczenia wierzytelności bankowych, Bank i Kredyt nr 10/1999.
8. Gieraszek T., Skuteczność hipotetycznego zabezpieczenia wierzytelności banków na nieruchomościach, Bank i Kredyt nr 3/1998
9. Pietruszyńska K., Metody oceny zdolności kredytowej stosowane w wybranych bankach, Bank i Kredyt, 1993, nr 3
10. .Szambelańczyk J., Dylematy rozwoju, Bank Spółdzielczy nr 12/1999.Dokumenty, ustawy, rozporządzenia

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
2. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze /Dz. U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288/.
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. Nr 140, art. 72, ust. 1
4. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się oraz bankach zrzeszających /Dz. U. Nr 119, poz. 1252/.
5. Zarządzenie 8/99 Prezesa NBP z dn. 22 grudnia 1999 r. w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banku
6. Ustawa Prawo bankowe z dnia 31 stycznia 1989 roku (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 z póź. zmian.).
7. Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 5, poz. 55 i Nr 8, poz.115).
8. Zarządzenie nr 13 Prezesa NBP z dnia 10 grudnia 1994 roku w sprawie równoważenia ryzyka bankowego w drodze tworzenia rezerw celowych.


Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone