Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury z zakresu turystyki i hotelarstwa
1.    Adamowicz J, Wolak G., Jak być hotelarzem, Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2004.
2.    Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, ALBIS, Kraków 1999.
3.    Altkorn J., Marketing w turystyce, WN PWN, Warszawa 2001.
4.    Bocho W., Gąska S., Kowalski T., Pląder D., Raciborski J., Wolak G., Organizacja pracy w hotelarstwie, Krakowska Szkołą Hotelarska, Kraków 2001.
5.    Gaworecki W.: Turystyka. PWE, Warszawa 2006.
6.    Jędrzejczyk I., Nowoczesny biznes turystyczny, PWN, Warszawa 2001.
7.    Knowels T., Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWE, Warszawa 2001.
8.    Kompendium wiedzy o turystyce, praca zbiorowa pod red. G. Gołembskiego, PWN, Warszawa – Poznań 2002.
9.    Konieczna-Domańska A., Biura podróży na rynku turystycznym. PWN, Warszawa 1999.
10.  Kowalczyk A., Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2001.
11.  Krupa J., Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrodnicze i humanistyczne, Wydawnictwo WSIiZ w Rzeszowie, Reszów 2006.
12.  Łazarek R., Ekonomika turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001.
13.  Łobożewicz T., Bieńczyk G.: Podstawy turystyki. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001.
14.  Merski J., Turystyka kwalifikowana, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2002.
15.  Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego, (red.), Bosiacki S., Śniadek J., Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań 2004.
16.  Michałowski K. (red.), Informacja i promocja w turystyce, Politechnika Białostocka, Białystok 2002.
17.  Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
18.  Oparka S., Nowicka T., Organizacja i technika pracy w hotelarstwie, Polskie Zrzeszenie Hoteli, Warszawa- Polanica Zdrój 2003.
19.  Płocka J., Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego, CKU, Toruń 2002.
20.  Tulibacki T., Międzynarodowe systemy hotelowe, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Warszawa 2000.
21.  Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2003.
22.  Witkowski C., Dachniewska M., Hotelarstwo w gospodarce turystycznej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005.
23.  Witkowski C., Hotelarstwo, cz. I.-III., Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2002-2005.
24.  Witkowski C., Kierowanie przedsiębiorstwem hotelarskim, WSE, Warszawa 2000.
25.  Yale P., Działalność touroperatorska, Wiedza i Życie, Warszawa 2001.
i wiele innych dobrych i aktualnych pozycji
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone