profesor.com.pl - profesjonalne pisanie prac
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać prace - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej ubezpieczeń na życie na polskim rynku
1. Bednarczyk H., Instrumenty wspierania eksportu. Kredyty i ubezpieczenia, Warszawa 2001
2. Bywalec Cz., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa 2007
3. Chróścicki A., Pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe, LexisNexis, Warszawa 2008
4. Gutkowska K. in., Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, SGGW, Warszawa 2001
5. Holly R (red.), Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Warszawa 2001
6. Hozer J.(red.), Badania statystyczne w ubezpieczeniach, Szczecin 2002
7. Jarocka E., Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego budżetowego ubezpieczeń, Difin, warszawa 2005
8. Jarocka E., Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, Difin, Warszawa 2005
9. Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń, Tom III. Przedsiębiorstwo, Warszawa 2004
10. Monkiewicz J., (red.), Podstawy ubezpieczeń Tom I - mechanizmy i funkcje, Warszawa 2003
11. Monkiewicz J., (red.), Podstawy ubezpieczeń Tom II - produkty, Warszawa 2002
12. Monkiewicz J., (red.), Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, Warszawa 2002
13. Problemy i kierunki unormowań rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce, Warszawa 2002
14. Rodek K., Visa J., Marketing ubezpieczeń na życie, Poltext, Warszawa 2001
15. Rogowski S. (red.), Prawo ubezpieczeń. Ustawy z komentarzem, Poltext, Warszawa 2004
16. Rogowski S., Ubezpieczenia komunikacyjne, Poltext, Warszawa 2006
17. Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, Warszawa 2002
18. Sułkowska W. (red.), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, Kantor Zakamycze, Kraków 2001
19. Swacha ? Lech M., Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo - ubezpieczeniowych, CeDeWu, Warszawa 2008
20. Szczepańska M., Ubezpieczenia na życie, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008
21. Szumlicz T. (red.), Społeczne aspekty ubezpieczenia, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005
22. Śliperski M.k, Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa 2002
23. Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. Nr 124, poz. 1151)
24. Wieteska S. (red.), Ubezpieczenia, UMCS, Lublin 2006
25. Witek J., Funkcjonowanie gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek, Rozprawy i Studia 646, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007
26. Witkowska J., Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych, TNOiK, Toruń 2008
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamówienia na pisanie prac
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 pisanie prac. Wszystkie prawa zastrzeżone