Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I RODZAJE ANALIZ EKONOMICZNYCH SPORZĄDZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej
1.2. Rodzaje i funkcje analiz ekonomicznych
1.3. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz
1.4. Źródła informacji potrzebne do analizy finansowej
1.5. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach
1.6. Wykorzystanie analizy ekonomicznej w strategicznym zarządzaniu

ROZDZIAŁ II. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I STRUKTURA KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA
2.1. Źródła pozyskiwania kapitału
2.2. Analiza wskaźnikowa
2.2.1. Analiza płynności
2.2.2. Analiza sprawności działania
2.2.3. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa
2.2.4. Analiza rentowności

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA X
3.1. Historia i rozwój przedsiębiorstwa X
3.2. Przedmiot i zakres działania przedsiębiorstwa X
3.3. Zasady prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie X
3.4. Perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa X

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA X
4.1. Pionowa i pozioma analiza bilansu
4.2. Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat
4.3. Analiza przepływów pieniężnych
4.4. Analiza wskaźnikowa

ROZDZIAŁ V. OCENA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
5.1. Ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa
5.2. Ocena sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa
5.3. Ocena sytuacji majątkowo - kapitałowej
5.4. Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW I SCHEMATÓW

ANEKS

Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone