Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA W ŚWIETLE BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH

1.1. Kierunki rozwoju badań nad społecznościami lokalnymi
1.2. Kluczowe pojęcia
1.3. Obecna sytuacja polskiej wsi
1.4. Przykład badań socjologicznych dotyczących społeczności wiejskiej

ROZDZIAŁ II.
PODSTAWY ROZWOJU REGIONALNEGO

2.1. Warunki i czynniki rozwoju środowiska lokalnego
2.2. Społeczne uwarunkowania rozwoju.
2.3. Partycypacja społeczna
2.4. Polityka regionalna jako instrument programowania rozwoju

ROZDZIAŁ III.
STRATEGIA ROZWOJU I JEJ ZAKRES POJĘCIOWY

3.1. Istota i znaczenie planowania strategicznego
3.2. Metody budowania strategii rozwoju
3.3. Etapy procesu budowania strategii
3.4. Miejsce strategii rozwoju gminy w systemie planowania strategicznego kraju
3.5. Strategia jako instrument aktywizacji społeczności lokalnych

ROZDZIAŁ IV.
DOŚWIADCZENIA Z PRAC NAD WYBRANĄ STRATEGIĄ

4.1. Charakterystyka położenia geograficzno-ekonomicznego
4.2. Stan, struktura i dynamika rozwoju liczby ludności
4.3. Charakterystyka potrzeb i możliwości aktywizacji społeczno-gospodarczej gminy
4.4. Kierunki strategiczne rozwoju

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS SCHEMATÓW

ANEKS

Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone