Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

1.1. Istota i pojęcie organizacji międzynarodowych
1.2. Geneza organizacji międzynarodowych
1.3. Systematyka organizacji międzynarodowych
1.4. Zadania organizacji międzynarodowych
1.5. Znaczenie organizacji międzynarodowych

ROZDZIAŁ II
ZASADY DZIAŁANIA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

2.1. Powstanie ONZ
2.2. Podstawowe zasady i status ONZ
2.3. Struktura i organy ONZ
2.3.1. Zgromadzenie Ogólne
2.3.2. Rada Bezpieczeństwa
2.3.3. Rada Gospodarcza i Społeczna
2.3.4. Rada Powiernicza
2.3.5. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
2.3.6. Sekretarz Generalny

ROZDZIAŁ III
DZIAŁANIA POKOJOWE ONZ

3.1. Modele bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych
3.2. Operacje pokojowe ONZ
3.3. Działania na rzecz reformy ONZ

ROZDZIAŁ IV
DZIAŁANIA WOJSK POLSKICH W MISJACH POKOJOWYCH ONZ

4.1. Południowo-wschodnia Azja
4.2. Wzgórza Golan
4.3. Bałkany
4.4. Liban

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS SCHEMATÓW

ANEKS
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone