Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY MARKETINGU I PLANOWANIA MARKETINGOWEGO
1.1. Znaczenie marketingu w warunkach gospodarki rynkowej
1.2. Plan marketingowy jako narzędzie planowania marketingowego
1.3. Zasady, funkcje i zadania planowania
1.4. Zakres i czynniki planu marketingowego
1.5. Adresaci planu marketingowego. i dystrybucja wewnętrzna i zewnętrzna planu marketingowego
1.6. Treść planu marketingowego

ROZDZIAŁ II. BUDOWA PLANU MARKETINGOWEGO
2.1. Założenia
2.2. Sprzedaż
2.3. Produkt
2.4. Rynek
2.5. Cele marketingowe
2.6. Strategie marketingowe
2.7. Źródła finansowania

ROZDZIAŁ III. DIAGNOZA SYTUACJI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA X JAKO PODSTAWA INFORMACYJNA PLANOWANIA MARKETINGOWEGO
3.1. Analiza wewnętrznych warunków działania przedsiębiorstwa pod względem ich konkurencyjności i atrakcyjności
3.2. Analiza rynku techniki grzewczej w Polsce jako szansa rozwoju działalności marketingowej
3.3. Analiza makro otoczenia
3.4. Macierz strategiczna SWOT

ROZDZIAŁ IV.  PLAN MARKETINGOWY DLA FIRMY X
4.1. Wyniki analizy SWOT jako podstawa formułowania celów
4.2. Misja i strategie marketingowa przedsiębiorstwa
4.3. Program marketingu-mix
4.4. Budżet marketingowy firmy
4.5. Monitorowanie, ocena i kontrola

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS SCHEMATÓW

ANEKS

Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone