Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
ISTOTA STRATEGII I JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW
1.1. Pojęcie strategii organizacji
1.2. Rola analizy strategicznej.
1.3. Formułowanie strategii rozwoju firmy
1.4. Rodzaje strategii, wybór i realizacja strategii

ROZDZIAŁ II.
METODY ANALIZY STRATEGICZNEJ
2.1. Pojęcie, klasyfikacja, zakres analizy strategicznej
2.2. Analiza mocnych i słabych stron
2.3. Analiza kluczowych czynników sukcesu

ROZDZIAŁ III.
ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA X
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
3.2. Ocena strategiczna sytuacji ekonomiczno–finansowej
3.3. Identyfikacja silnych i słabych stron

ROZDZIAŁ IV.
ANALIZA OTOCZENIA FIRMY
4.1. Makrootoczenie
4.2. Rynek
4.3. Konkurencja
4.4. Szanse i zagrożenia tkwiące w otoczeniu

ROZDZIAŁ V.
KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA X
5.1. Analiza strategiczna SWOT
5.2. Koncepcja strategii dla przedsiębiorstwa
5.3. Misja i cele strategiczne firmy
5.3.1. Produkcja, sprzedaż i marketing
5.3.2. Koszty i inwestycje
5.3.3. Kadry
5.3.4. Organizacja i zarządzanie

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS SCHEMATÓW

ANEKS

Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone