Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace  magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

Z EKONOMII

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - tematów z dziedziny ekonomii
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Analiza ekonomiczno-finansowa firmy handlowej X
Analiza i ocena działalności finansowej spółdzielni mieszkaniowej
Analiza pozycji finansowej przedsiębiorstwa X
Analiza sprzedaży samochodów przedsiębiorstwa X
Bancassurance na polskim rynku usług finansowych
Bilans jako podstawowe źródło informacji finansowej
Charakterystyka nieruchomości komercyjnych w Polsce
Charakterystyka rynku pracy w powiecie X
Diagnostyka ekonomiczna metodami analizy ekonomicznej
Diagnoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa
Efektywność ekonomiczna uruchomienia inwestycji
Ewidencja operacji gospodarczych
Finansowanie inwestycji samorządowych
Finansowanie projektów inwestycyjnych
Finansowanie rozwoju małych przedsiębiorstw
Funkcjonowanie podatku od towarów i usług
Instrumenty rachunkowości zarządczej w kontrolingu finansowym
Kapitał pracujący jako istotny instrument zarządzania płynnością finansową
Koszty reprezentacji i reklamy a kształtowanie wyniku finansowego
Kredyty bankowy jako źródło finansowania potrzeb przedsiębiorstwa X
Leasing jako alternatywne źródło finansowania majątku
Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej
Makroekonomiczne przesłanki prywatyzacji wielkich monopoli w Polsce
Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa X
Obligacje jako instrument finansowy
Ocena efektywności finansowej przedsiębiorstwa X
Organizacyjno - finansowe aspekty funkcjonowania spółdzielni
Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadań samorządu
Projekt monitorowania systemu ekonomiczo-finansowego
Rola obligacji w finansowaniu inwestycji
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego
Specjalne strefy ekonomiczne - ich sytuacja przed i po akcesji Polski do UE
Sposoby finansowania inwestycji mieszkaniowych
Sposoby finansowania zakupu nowych samochodów
Sposoby zarządzania bezrobociem poprzez aktywizację osób niepełnosprawnych na przykładzie działalności przedsiębiorstwa X
Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa X
System finansowy MSP w kontekście wejścia do UE
Tworzenie i podział wyniku finansowego
Ubezpieczenia finansowe jako zabezpieczenie transakcji
Uzasadnienie ekonomiczne planowania finansowego
Wpływ podatków i ulg podatkowych na wynik finansowy
Wynik finansowy w ujęciu bilansowo-podatkowym
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa X
Znaczenie analizy finansowej dla rozwoju przedsiębiorstwa

i wiele, wiele innych...

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec