Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace  magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

Wstęp

Rozdział I.
Istota systemu podatkowego
1.1. Rys historyczny – początki idei opodatkowania
1.2. Istota, definicja i znaczenie systemu podatkowego
1.3. Metodologia systemu podatkowego
1.3.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu
1.3.2. Formy opodatkowania składające się na system
1.3.3. Instytucje będące egzekutorem ustalonych przez państwo podatków
1.4. Ewolucja podatku VAT w latach dziewięćdziesiatych

Rozdział II.
Podatek od towarów i usług w polskim systemie podatkowym
2.1. Charakterystyka ogólna
2.2. Czynności podlegające opodatkowaniu
2.2.1. Sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług
2.2.2. Eksport i import towarów
2.3. Podmioty opodatkowania
2.4. Podstawa opodatkowania
2.5. Stawki i zwolnienia podatkowe
2.6. Wpływ i rola podatku od towarów i usług w realizacji zadań państwa

Rozdział III.
Konstrukcja i funkcjonowanie wspólnego podatku od wartości dodanej w Unii Europejskiej
3.1. Podstawy prawne i zakres harmonizacji
3.2. Podstawowe pojęcia zastosowane w VI Dyrektywie
3.3. Funkcjonowanie podatku od wartości dodanej w warunkach rynku Unii Europejskiej

Rozdział IV.
Funkcjonowanie podatku od towarów i usług w Polsce na przykładzie spółki X
4.1. Prezentacja spółki X
4.2. Dokumentacja czynności opodatkowanych podatkiem VAT
4.2.1. Faktury VAT
4.2.2. Faktury handlowe
4.2.3. Faktury i noty korygujące
4.3. Zasady ewidencji podatku VAT
4.4. Odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego
4.5. Okresowe rozliczenie podatku VAT

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków i schematów

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec