Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY MARKETINGU I PLANOWANIA MARKETINGOWEGO
1.1. Znaczenie marketingu w warunkach gospodarki rynkowej
1.2. Plan marketingowy jako narzędzie planowania marketingowego
1.3. Zasady, funkcje i zadania planowania
1.4. Zakres i czynniki planu marketingowego
1.5. Adresaci planu marketingowego. i dystrybucja wewnętrzna i zewnętrzna planu marketingowego
1.6. Treść planu marketingowego

ROZDZIAŁ II. BUDOWA PLANU MARKETINGOWEGO
2.1. Założenia
2.2. Sprzedaż
2.3. Produkt
2.4. Rynek
2.5. Cele marketingowe
2.6. Strategie marketingowe
2.7. Źródła finansowania

ROZDZIAŁ III. DIAGNOZA SYTUACJI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA X JAKO PODSTAWA INFORMACYJNA PLANOWANIA MARKETINGOWEGO
3.1. Analiza wewnętrznych warunków działania przedsiębiorstwa pod względem ich konkurencyjności i atrakcyjności
3.2. Analiza rynku techniki grzewczej w Polsce jako szansa rozwoju działalności marketingowej
3.3. Analiza makro otoczenia
3.4. Macierz strategiczna SWOT

ROZDZIAŁ IV.  PLAN MARKETINGOWY DLA FIRMY X
4.1. Wyniki analizy SWOT jako podstawa formułowania celów
4.2. Misja i strategie marketingowa przedsiębiorstwa
4.3. Program marketingu-mix
4.4. Budżet marketingowy firmy
4.5. Monitorowanie, ocena i kontrola

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS SCHEMATÓW

ANEKS

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2020 pisanie prac. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec