Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
PROCES MOTYWACYJNY I JEGO PRZEBIEG
1.1. Istota, miejsce i znaczenie motywowania
1.2. Teorie motywacji
1.3. Proces motywacyjny i jego struktura
1.3.1. Model tradycyjny
1.3.2. Model stosunków współdziałania
1.3.3. Model zasobów ludzkich

ROZDZIAŁ II.
SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH JAKO ELEMENT MOTYWACJI
2.1. Wybór typu ocen
2.2. Schemat ocen
2.3. Kryterium ocen
2.4. Techniki oceny
2.5. Procedura przeprowadzania ocen

ROZDZIAŁ III.
PŁACE JAKO INSTRUMENT ODDZIAŁYWANIA MOTYWACYJNEGO
3.1. Systemy motywowania płacowego
3.1.1. Płaca i jej funkcje
3.1.2. Motywacyjna rola wynagrodzenia zasadniczego
3.1.3. Wartościowanie pracy a motywowanie
3.1.4. Motywacyjna rola pozostałych składników płacy
3.2. Formy płac
3.3. Premia jako instrument motywowania

ROZDZIAŁ IV.
RELACJE I ZALEŻNOŚCI: OCENY-PŁACE
4.1. Definicja i charakterystyka bodźców płacowych związanych z wynikami pracy
4.2. Rodzaje i opis bodźców płacowych
4.3. Proces tworzenia motywacyjnych systemów wynagrodzeń opartych na przyznawaniu bodźców płacowych
4.4. Czynniki sprzyjające efektywności motywacyjnych systemów wynagradzania

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW I SCHEMATÓW

ANEKS

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2020 pisanie prac. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec