Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej planowania marketingowego

1.    Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2006.
2.    Białecki K., Podstawy marketingu, WSHiP, Warszawa 2002.
3.    Domański T., Marketing dla menedżerów, PWN, Warszawa–Łódź 2000.
4.    Frąckiewicz E., Karwowski J., Karwowski M., Rudawska E., Zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa 2004.
5.    Garbarski L., Marketing, Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
6.    Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
7.    Grzegorczyk W., Finansowanie strategii marketingowych, Branta, Bydgoszcz 2008.
8.    Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2007.
9.    Klęczek R., Kowal W., Woźniczka J., Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 2001.
10.  Kotler P., Marketing, Rebis, Warszawa 2005.
11.  Kotler P., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
12   Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004.
13.  Kupiec L., Dębowski T., Biznes plan jako instrument zarządzania firmą, WSFiZ, Białystok 2003.
14.  Łazorko K., Kowalski S., Podstawy marketingu, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe, Częstochowa 2001.
15.  Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2001.
16.  Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe - nowe wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
17.  Mruk H. (red.), Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa 2004.
18.  Niestrój R., Zarządzanie marketingiem, PWN, Warszawa-Kraków 2002.
20.  Penc J., Kreatywne kierowania, Placet, Warszawa 2000.
21.  Piercy N., Marketing strategiczna reorientacja firmy, Felberg SJA, Warszawa 2003.
22.  Pilarczyk M., Mruk H., Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001.
23.  Pomykalski A., Strategie marketingowe, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
24.  Pomykalski A., Zarządzanie i planowanie marketingowe, PWN, Warszawa 2005.
25.  Prymon M., Współczesne badania marketingowe, KUL, Lublin 2000.
26.  Synowiec M., Marketing w procesie zarządzania firmą Danmark, Promotor, Warszawa 2006.
27.  Świdrak T., Analiza marketingowa w przedsiębiorstwie, Promotor, Warszawa 2006.
28.  Werner U., Marketing - droga do sukcesu, Thaurus, Warszawa 2002.
29.  Westwood J., Plan marketingowy w praktyce, Helion, Gliwice 2006
28.  Wood M.B., Plan marketingowy, PWE, Warszawa 2007.
30.  Żabiński L., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000.

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec