Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace  magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu


SPOSOBY ZARZĄDZANIA BEZROBOCIEM
POPRZEZ AKTYWIZACJĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA X

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. BEZROBOCIE - ISTOTA I ZAKRES POJĘCIA
1.1. Bezrobocie - aspekty pojęciowe
1.2. Sytuacja w dziedzinie zatrudnienia w dawnej gospodarce socjalistycznej
1.3. Założenia oraz realizacja "terapii szokowej"
1.4. Przyczyny bezrobocia w okresie transformacji
1.5. Wybrane cechy bezrobocia w Polsce dawniej i dziś

ROZDZIAŁ II. BEZROBOCIE JAKO ZAGADNIENIE PRAWA PRACY
2.1. Bezrobocie z perspektywy różnych dyscyplin naukowych
2.2. Znaczenie bezrobocia
2.3. Typy bezrobocia i ich idenyfikacja
2.4. Oblicze współczesnego bezrobocia

ROZDZIAŁ III. POLITYKA RYNKU PRACY
2.1. Polityka państwa w stosunku do bezrobocia
2.2. Bezrobocie a zakres polityki ekonomicznej państwa
2.3. Polityka ryku pracy w Polsce
2.4. Polityka rynku pracy w Unii Europejskiej
2.5. Aktywne programy polityki na rynku pracy w Polsce i w UE

ROZDZIAŁ III. AKTYWIZACJA SPECYFICZNYCH FORM ZATRUDNIENIA
3.1. Programy specjalne dla grup szczególnego ryzyka
3.2. Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
3.2.1. Niepełnosprawność w Polsce
3.2.2. PFRON jako pomoc w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
3.2.3. Aktywizacja osób niepełnosprawnych
3.3. Zatrudnienia socjalne
3.4. Wolontariat

ROZDZIAŁ IV. PRZEDSIĘBIORSTWO X JAKO PRZYKŁAD FIRMY ZATRUDNIAJĄCEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
4.1. Ogólny zarys działalności przedsiębiorstwa X
4.2. Organizacja oraz zasady funkcjonowania Zakładu Pracy Chronionej
4.3. Przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
4.4. Prawa i obowiązki z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW I SCHEMATÓW

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec