Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej analizy ekonomicznej

1.    Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.
2.    Bień W., Czytanie bilansu - przedsiębiorstwa, Finanse - Serwis, Warszawa 2003.
3.    Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
4.    Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstwa i instytucji, PWE, Warszawa 2000.
5.    Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
6.    Gabrusiewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002.
7.    Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2000.
8.    Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005.
9.    Karmańska A., Gmytrasiewicz M., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
10.  Kiziukiewicz T. (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003.
11.  Kondratowicz I., Rachunek zysków i strat. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wpisz, Warszawa 2006.
12.  Kurtys E. (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa w przykładach i zadaniach, AE, Poznań, 2001.
13.  Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004.
14.  Micherda B., (red.), Współczesna analiza finansowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
15.  Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
16.  Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2006.
17.  Rybicki P., Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie, Poltext, Warszawa 2003.
18.  Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2002.
19.  Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2002.
20.  Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej, MSSF, US GAAP, Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2006.
21.  Waśniewski T., Gos W., Rachunkowość przedsiębiorstw, Tom II, Zadania i rozwiązania dla zaawansowanych, FRRwP, Warszawa 2004.
22.  Waśniewski T., Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
23.  Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analiza finansowej w przedsiębiorstwie, FRRWP, Warszawa 2002.
24.  Więckowski J., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 2000.
25.  Zalewska M., Ocena ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Szkoła Główna w Warszawie, Warszawa 2005.

Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone