Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
PROCES MOTYWACYJNY I JEGO PRZEBIEG
1.1. Istota, miejsce i znaczenie motywowania
1.2. Teorie motywacji
1.3. Proces motywacyjny i jego struktura
1.3.1. Model tradycyjny
1.3.2. Model stosunków współdziałania
1.3.3. Model zasobów ludzkich

ROZDZIAŁ II.
SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH JAKO ELEMENT MOTYWACJI
2.1. Wybór typu ocen
2.2. Schemat ocen
2.3. Kryterium ocen
2.4. Techniki oceny
2.5. Procedura przeprowadzania ocen

ROZDZIAŁ III.
PŁACE JAKO INSTRUMENT ODDZIAŁYWANIA MOTYWACYJNEGO
3.1. Systemy motywowania płacowego
3.1.1. Płaca i jej funkcje
3.1.2. Motywacyjna rola wynagrodzenia zasadniczego
3.1.3. Wartościowanie pracy a motywowanie
3.1.4. Motywacyjna rola pozostałych składników płacy
3.2. Formy płac
3.3. Premia jako instrument motywowania

ROZDZIAŁ IV.
RELACJE I ZALEŻNOŚCI: OCENY-PŁACE
4.1. Definicja i charakterystyka bodźców płacowych związanych z wynikami pracy
4.2. Rodzaje i opis bodźców płacowych
4.3. Proces tworzenia motywacyjnych systemów wynagrodzeń opartych na przyznawaniu bodźców płacowych
4.4. Czynniki sprzyjające efektywności motywacyjnych systemów wynagradzania

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW I SCHEMATÓW

ANEKS

Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone