Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
POJĘCIE I ZARYS HISTORYCZNY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ
1. Pojęcie i zarys historyczny integracji Unii Europejskiej
2. Rozwój procesów integracyjnych w Europie
3. Konsekwencje gospodarcze i społeczne integracji państw członkowskich UE
4. Światowy system pieniężny a kwestia integracji walutowej w Europie

ROZDZIAŁ  II.
POLSKA A PROCESY INTEGRACYJNE  W EUROPIE
1. Zmiany gospodarcze  w Polsce w latach 1990-2000
2. Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską
3. Warunki przystąpienia Polski do UE
4. Stopień przygotowania Polski do integracji z UE

ROZDZIAŁ III.
POLSKA NA DRODZE DO UNII EUROPEJSKIEJ
1. Znaczenie Integracji Europejskiej dla Polski
2. Układ Europejski
3. Wniosek o członkostwo Polski w UE i powołanie pierwszego głównego negocjatora

ROZDZIAŁ IV.
PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI POLSKI O CZŁONKOSTWO W UE
1. Uwarunkowania procesu integracji europejskiej
2. Przygotowania do negocjacji
3. Przebieg procesu negocjacji
4. Wyjściowe stanowisko negocjacyjne Polski

ROZDZIAŁ V.
ZAKOŃCZENIE NEGOCJACJI AKCESYJNYCH – WYNIKI I ICH OCENA
1. „Szczyt” w Kopenhadze
2. Wyniki negocjacyjne Polski w poszczególnych obszarach negocjacyjnych
3. Próba oceny rezultatów negocjacji akcesyjnych


PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS SCHEMATÓW

ANEKS

Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone