Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
RYZYKO KREDYTOWE W DZIAŁALNOŚCI BANKU.
1. Pojęcie ryzyka.
2. Metody ograniczania ryzyka kredytowego.
2.1. Metody logiczno-dedukcyjne.
2.2. Metody empiryczno-indukcyjne.
3. Monitoring kredytowy jako instrument redukowania ryzyka.

ROZDZIAŁ II.
POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU X.
1. Charakterystyka działalności banku X.
1.1. Historia banku X.
1.2. Działalność banku X.
1.3. Struktura organizacyjna banku X.
2. Ryzyko pojedynczego kredytu.
3. Portfelowe ryzyko kredytowe.
4. Strategia banku X.

ROZDZIAŁ III.
SZACOWANIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ.
1. Jakościowa ocena kredytobiorcy.
2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta.
3. Źródła informacji na potrzeby oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.
4. Analiza wskaźnikowa.
5. Synteza zdolności kredytowej, analiza punktowa.

ROZDZIAŁ IV.
INSTYTUCJONALNE FORMY ZABEZPIECZEŃ PRZED RYZYKIEM KREDYTOWYM.
1. Limity koncentracji kredytów.
2. Rezerwy oraz fundusz ryzyka ogólnego.
3. Niektóre aspekty stosowania prawnych form zabezpieczeń kredytów bankowych.
3.1. Poręczenie według prawa cywilnego.
3.2. Poręczenie wekslowe (awal).
3.3. Gwarancja.
3.4. Przelew (cesja) wierzytelności.
3.5. Zastaw na majątku ruchomym na zasadach ogólnych lub bankowy.
3.6. Hipoteka: zwykła lub kaucyjna.

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS SCHEMATÓW
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone