Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej tematyki oceny pracowników

1.    Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Akade, Kraków 2000.
2.    Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
3.    Bańka W., Zarządzanie personelem - teoria i praktyka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
4.    Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
5.    Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
6.    Gruszczyńska-Malec G., Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa: modele, zasady, uwarunkowania, Wydawnictwo Uczelniane AE, Katowice 2001.
7.    Hudson H., Doskonała ocena pracowników, Rebis, Poznań 2003.
8.    Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
9.    Jurkowski R., Zarządzanie personelem: proces kadrowy i jego prawne aspekty, ABC, Warszawa 2000.
10.  Kopertyńska M. W., System płac przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Langego, Wrocław 2000.
11.  Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2000.
12.  Kozioł L., Motywacja w pracy, PWN, Warszawa – Kraków 2002.
13.  Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2004.
14.  McKenna E., Bcech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Felberg SJA, Warszawa 1999.
15.  Nadolski J., Ocenianie pracowników, OWOPO, Bydgoszcz 1996.
16.  Obłoj K., O zarządzaniu refleksyjnie, MT Biznes, Warszawa 2007.
17.  Penc J., Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 2000.
18.  Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
19.  Poels F., Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń: jak wprowadzać efektywny system, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
20.  Robbins S. P., Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
21.  Rybak M. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998.
22.  Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext, Warszawa 2002.
23.  Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowniczych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
24.  Stewart D. M., Praktyka kierowania, PWE, Warszawa 2002.
25.  Stoner J.A.F., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
26.  Stredwick J., Zarządzanie pracownikami w małej firmie, One Press, Gliwice 2005.
27.  Wach T., Motywowanie i ocenianie pracowników, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Warszawa 1997.


Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone