Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej zarządzania w hotelarstwie
1.    Adamowicz J, Wolak G., Jak być hotelarzem, Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2004.
2.    Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Alibi, Kraków 2000.
3.    Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 2001.
4.    Arkuszyński Cz., Gastronomia hotelowa, Ministerstwo Gospodarki, Polskie Zrzeszenie Hoteli, Warszawa 2001.
5.    Błądek Z., Tulibacki T., Dzieje krajowego hotelarstwa od zajazdu do współczesności, wyd. Albus, Poznań-Warszawa 2003.
6.    Błądek Zenon, Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażenie, Albus, Poznań 2001.
7.    Bocho W., Gąska S., Kowalski T., Pląder D., Raciborski J., Wolak G., Organizacja pracy w hotelarstwie, Krakowska Szkołą Hotelarska, Kraków 2001.
8.    Briggs S., Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 2003.
9.    Bugaj Z., Kategoryzacja w Unii Europejskiej, „Hotelarz”, nr 7/2004.
10.  Gaworecki W.W. Turystyka, PWE, Warszawa 2000.
11.  Grabiszewski M., Wstęp do hotelarstwa, RAPT, Bydgoszcz 1998.
12.  Kachniewska M., ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym, WSHiP, Warszawa 2004.
13.    Kachniewska M., Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa 2002.
14.    Knowels T. Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWE, Warszawa 2001.
15.    Kuciński J., Trzciński Z., Zaborowski J., Podstawy prawne świadczenia usług turystycznych, WSE, Warszawa 2002.
16.    Łazarek R., Ekonomika turystyki, WSE, Warszawa 2001.
17.    Merski J., Witkowski Cz. (red.), Hotelarstwo w Polsce. Stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, WSE, Warszawa 2004.
18.    Olchowik L., Po co te gwiazdki, „Hotelarz”, nr 10/2001.
19.    Oparka S., Nowicka T., Organizacja i technika pracy w hotelarstwie, Polskie Zrzeszenie Hoteli, Warszawa- Polanica Zdrój 2003.
20.    Rapacz A. (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
21.    Szczęsny T. (red.), Organizacja pracy w hotelarstwie, UKFiT, Polskie Zrzeszenie Hoteli, Warszawa 1999.
22.    Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2003.
23.    Usługi hotelarskie, „Doradca Hotelarza”, nr 2/1999.
24.    Witkowski Cz., Dachniewska M., Hotelarstwo w gospodarce turystycznej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005.
25.    Witkowski Cz., Kierowanie przedsiębiorstwem hotelarskim, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2000.
26.    Witkowski Cz., Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003.
27.    Witkowski Cz., Podstawy hotelarstwa, WSE, Warszawa 2002.
28.    Witkowski Cz., Przyczynek do definicji międzynarodowego systemu hotelowego MSH, „Zeszyty Naukowe WSE”, nr 2/2004.
29.    Witkowski Cz., Systemy kontroli w hotelach, „Hotelarz”, nr 9/2000.
30.    Zieja T., Perła w koronie, „Hotelarz”, nr 7/2002. 
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone