profesor.com.pl - profesjonalne pisanie prac
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać prace - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej ewidencji i analizy kosztów przedsiębiorstwa
1. Aleszczyk J., Rachunkowość finansowa od podstaw, Zysk i S-ka, Poznań 2011
2. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2006
3. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009
4. Foremna-Pilarska M., Radawiecka E., Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin, Warszawa 2007
5. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006
6. Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z., Ambroziak M., Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008
7. Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, Wrocław 2007
8. Nowak E., Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2007
9. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2008
10. Paszula M., Koszty w układzie rodzajowym ? zużycie materiałów i energii, Difin, Warszawa 2007
11. Pietrasiewicz W., Romańczuk M., Koszty uzyskania przychodów, C.H. Beck, Warszawa 2006
12. Podstawy rachunkowości, praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego, PWE, Warszawa 2009
13. Przedsiębiorstwo. Zasady, działania, rozwój, praca zbiorowa pod red. J. Żurka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
14. Rachunkowość zarządcza i. rachunek kosztów, praca zbiorowa pod red. G. Świderskiej, Difin, Warszawa 2003
15. Rachunkowość zarządcza, praca zbiorowa pod red. T. Kiziukiewicza, Ekspert, Wrocław 2006
16. Sawicki K., Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 2006
17. Serdyński R., Szaruga K., Dziedzia M., Operacje gospodarcze w praktyce księgowej, ODDK, Gdańsk 2010
18. Siemińska E., Finansowa kondycja firmy. Metody pomiaru i oceny, Poltext, Warszawa 2006
19. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, WN PWN, Warszawa 2007
20. Sojak S., Jóźwiak H., Rachunek kosztów docelowych, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2006
21. Sojak S., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom I, TNOiK, Toruń 2012
22. Strategiczne zarządzanie kosztami, praca zbiorowa pod red. E. Nowaka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
23. Szczypa P., Rachunkowość zarządcza, CeDeWu, Warszawa 2009
24. Waśniewski T., Gos W., Rachunkowość przedsiębiorstw, Tom II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2006
25. Wroński P., Nowoczesne metody rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamówienia na pisanie prac
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 pisanie prac. Wszystkie prawa zastrzeżone