Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej społeczności lokalnych w Polsce

1.    Bartkowski J., Socjologiczna infrastruktura regionalizmu w Polsce, w: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, AE, Kraków1997.
2.    Bartkowski J., Socjologiczna infrastruktura regionalizmu w Polsce, w: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, AE, Kraków 1996.
3.    Borzyszkowski J., Kulturowe i etniczne aspekty polityki regionalnej, w: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, AE, Kraków 1996.
4.    Cybulski L., Edukacja a konkurencyjność regionów, w: Konkurencyjność regionów, praca zbiorowa pod red. M. Klamut, AE, Wrocław 1999.
5.    Czudec A., Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu i realizacji regionalnych programów rozwoju, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Rzeszów 1995.
6.    Gęsicka G., Partnerstwo w rozwoju lokalnym, PIL, Katowice 1996.
7.    Górny K., Antropologiczno-socjologiczne studium społeczności lokalnych w okresie transformacji. Przypadek Włodawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
8.    Hrynkiewicz J., Społeczne zasoby w rozwoju regionalnym, w: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restukturyzacji gospodarki Polski, AE, Kraków 1996.
9.    Jabłoński Z., Potoczek A., Ekologiczne, prawne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego w skali lokalnej, w: Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995.
10.  Kłodziński M., Siekierski Cz., Strategia rozwoju gmin podstawą tworzenia programu regionalnego i lokalnego, w: Strategia rozwoju gmin wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997.
11.  Kramarz M., Topiński P., Strategia rozwoju gmin wiejskich, FAPA, Warszawa 1997.
12.  Malinowska E., Społeczność lokalna – jej tradycje i współczesność, w: Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, Łódź 1995.
13.  Markowski D., O warunkach i czynnikach rozwoju środowiska lokalnego, w: Szanse i bariery rozwoju gminy, Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” w Tyczynie, Tyczyn 1997.
14.  Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 2002.
15.  Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
16.  Rakowski W. (red.), Warunki życia wybranych społeczności lokalnych na początku XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
17.  Trelewicz M., Różnorodność warszawskiej Białołęki, Promotor, Warszawa 2003.
18.  Tuszyńska  L., Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.

Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone