Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać prace - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury z zakresu rachunkowości
1.    Bień W., Czytanie bilansu - przedsiębiorstwa, Finanse-Serwis, Warszawa 2003.
2.    Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN , Warszawa 2005.
3.    Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
4.    Gabrusiewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002.
5.    Gajoch H., Rachunkowość budżetowa 2006, C.H. Beck, Warszawa 2006.
6.    Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
7.    Kaczurak-Kozak M., Winiarska K., Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2007.
8.    Karmańska A., Gmytrasiewicz M., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
9.    Kiziukiewicz T. (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003.
10.  Kondratowicz I., Rachunek zysków i strat. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wpisz, Warszawa 2006.
11.  Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004.
12.  Micherda B., Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do UE, Difin, Warszawa 2006.
13.  Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
14.  Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2006.
15.  Pyzel B., Opodatkowanie instrumentów finansowych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2006.
16.  Rybicki P., Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie, Poltext, Warszawa 2003.
17.  Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2002.
18.  Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2002.
19.  Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2006.
20.  Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej, MSSF, US GAAP, Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2006.
21.  Waśniewski T., Gos W., Rachunkowość przedsiębiorstw, Tom II, Zadania i rozwiązania dla zaawansowanych, FRRwP, Warszawa 2004.
22.  Waśniewski T., Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
23.  Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka. Analiza finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 2002.
24.  Wyszkowska Z., Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych, Difin, Warszawa 2006.
25.  Zalewska M., Ocena ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
i wiele innych dobrych i aktualnych pozycji.
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone