Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej zagadnienia funkcjonowania rodziny w Polsce
1.     Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002.
2.    Badura-Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A., Przemoc w rodzinie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000.
3.    Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
4.    Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, PWN, Warszawa 2005.
5.    Cudak H., Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
6.    Danielewska J., Agresja u dzieci- Szkoła porozumienia, WSiP, Warszawa 2002.
7.    Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003.
8.    Dziecko w świecie współdziałania,  red. B. Dymara,  Impuls, Kraków 2001.
9.    Gordon T., Wychowanie bez porażek, IW PAX, Warszawa 2000
10.  Graniewska D. (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
11.  Janke A.W., Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku. Perspektywy zmiany społecznej w edukacji, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002.
12.  Kawula S., Brągiel J., Janke A., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyk, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2000.
13.  Kępski C., Opieka i wychowanie w rodzinie, UMCS, Lublin 2003.
14.  Kozłowska A., Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia, CMPPP, Warszawa 2000.
15.  Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005.
16.  Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2000.
17.  Mendel M., Rodzice i szkoła, Adam Marszałek, Toruń 2000.
18.  P. Kryczka (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, Lublin 1997.
19.  Piotrowski E., Rejman J. (red.), Wychowanie, profilaktyka, resocjalizacja,. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2003.
20.  Rise C., Ojciec. Niezgoda na nieobecność, Jedność, Kielce 2005.
21.  Sakowicz T. (red.), Rodzina i szkoła wobec przemocy,  Karad, Kielce 2004.
22.  Szymański M.J., Młodzież wobec wartości, IBE, Warszawa 2000.
23.  Śledzianowski J., Wychowanie wobec przemocy, Karad, Kielce 2001.
24.  Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Warszawa 2005.
25.  Tarnowska A, Niewłaściwe metody wychowawcze, UMK, Toruń 2005.
26.  Tyszka Z., Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
27.  Warzywoda-Kruszyńska W. i Szukalski P. (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004.
28.  Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 2000.
29.  Ziemska M., Rodzina współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone