Profesor.com.pl - profesjonalne pisanie prac
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać prace - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej gospodarowania środkami trwałymi przedsiębiorstwa
1. Aleszczyk J., Rachunkowość finansowa od podstaw, Zysk i Sk-a, Poznań 2011
2. Cebrowska T., Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN, Warszawa 2005
3. Chrzanowska E., E. Eljasiak, Instrukcja gospodarowania składnikami aktywów trwałych, ODDK, Gdańsk 2002
4. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009
5. Dmoch W., Podatek dochodowy od osób prawnych, Beck, Warszawa 2009
6. Dreliszak E., Kania D., Rachunek zysków i strat, ODDK, Gdańsk 2009
7. Foremna-Pilarska M., Radawiecka E., Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin, Warszawa 2007
8. Garbacik H., Amortyzacja środków trwałych w firmie, Wszechnica Podatkowa, Kraków 2012
9. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006
10. Godlewska J., Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle ustawy o rachunkowości u ustaw podatkowych, Infor, Warszawa 2003
11. Iwin-Garzyńska J., Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami, PWE, Warszawa 2005
12. Jaruga A., Turzyński M., Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w prawie bilansowym i podatkowym, Difin, Warszawa 2004
13. Klasyfikacja środków trwałych, ODDK, Gdańsk 2005
14. Kubacki R., Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2005
15. Micherda B., Prawo bilansowe a prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2007
16. Nawrot R. A., Amortyzacja podatkowa i bilansowa, Beck, Warszawa 2009
17. Nowak E., Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2007
18. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2008
19. Reiter T., Amortyzacja w świetle przepisów ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, "Monitor Rachunkowości", Nr 5/2007
20. Sawicki K., Rachunkowość od podstaw, PWE, Warszawa 2009
21. Sawicki K., Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, Cz. 1, "EKSPERT", Wrocław 2005
22. Seredyński R., Szaruga K., Dziedzia M., Operacje gospodarcze w praktyce księgowej, ODDK, Gdańsk 2010
23. Skorupska B., Ewidencja księgowa w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2001
24. Tarka M., Kałwa A., Diakonow A., Amortyzacja środków trwałych. Aspekt podatkowy i bilansowy, Difin, Warszawa 2007
25. Voss G., Tokarski A., Tokarski M., Księgowość w małej i średniej firmie. Uproszczone formy ewidencji, CeDeWu, Warszawa 2008
26. Wieczorek-Fronia M., Grzybowska M., Zubrzycki J., Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2008
27. Winiarska K., Radawiecka E., Foremna-Pilarska M., Amortyzacja i leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ujęcie rachunkowe i podatkowe, ODDK, Gdańsk 2008
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamówienia na pisanie prac
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 pisanie prac. Wszystkie prawa zastrzeżone