Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej tematyki strategii zarządzania przedsiębiorstwem

1.    Bartnicki M., O tworzeniu strategii przedsiębiorstwa raz jeszcze, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” nr 5/2000.
2.    Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
3.    Gianforte G., Gibson M., Samodzielna firma. Załóż i rozwiń własną firmę, One Press, Gliwice 2006
4.    Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne: planowanie i kontrola, Difin, Warszawa, 2001.
5.    Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005.
6.    Grupa Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1996.
7.    Kłeczek R., Kowal W., Wodniczka J., Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 2001.
8.    Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyku, PWN, Warszawa 2002.
9.    Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
10.  Krupski R., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
11.  Landy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
12.  Laszczak M., Zarządzanie strategiczne w czasach dynamicznych przemian, „Przegląd Organizacji” nr 6/2000.
13.  Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000.
14.  Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa – próba systematyzacji, „Przegląd Organizacji” nr 2/2001.
15.  Niestrój R, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 2001.
16.  Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
17.  Olszewska B. Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
18.  Penc J. Strategiczny system zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
19.  Penc-Pietrzak I., Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą, CH Beck, Warszawa 2003.
20.  Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
21.  Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2006.
22.  Romanowska M., Strategie rozwoju i konkurencji, CIM, Warszawa 2000.
23.  Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2000.
24.  Superat J., Zarządzanie strategiczne, PWN, Wrocław 1998.
25.  Yip G.S., Strategia globalna,  PWE, Warszawa 2004.
26.  Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2000.


Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone