Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
1.   Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków 2003.
2.   Bańka W., Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 1999.
3.   Chrisidu A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Warszawa 2005.
4.   Chrościcki Z., Zarządzanie firmą. Wybrane problemy, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2000.
5.   Drucker P. F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000.
6.   Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003.
7.   Gableta M., Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, Kształtowanie i wykorzystanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
8.   Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2006.
9.    Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2005.
10.  Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2000.
11.  Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, kontrola i wdrażanie, Gebethner i Ska, Warszawa 1999.
12.  Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000.
13.  Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
14.  McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Felberg SJA, Warszawa 1999.
15.  Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
16.  Penc J., Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 2000.
17.  Perechuda K.,: Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.
18.  Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002.
19.  Stonehouse G., Hamil J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
20.  Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
21.  Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
22.  Witkowski T. (red)., Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
23.  Zając cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław 2007.
24.  Zieniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
i wiele innych dobrych i aktualnych pozycji
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone