Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ
1.1. Istota ubezpieczeń i ich podział
1.2. Zakres przedmiotowy i formy organizacyjno prawne
1.3. Podstawowe operacje w działalności ubezpieczeniowej
1.3.1. Agent ubezpieczeniowy
1.3.2. Broker ubezpieczeniowy
1.3.3. Broker reasekuracyjny

ROZDZIAŁ II.
HISTORIA UBEZPIECZEŃ W POLSCE
2.1. Rynek ubezpieczeń w okresie zaborów
2.2. Rynek ubezpieczeń w okresie międzywojennym
2.3. Rynek ubezpieczeń 1945-1989
2.3.1. Charakterystyka okresu
2.3.2. Rozwój ubezpieczeń jednostkowych
2.3.3. Rozwój ubezpieczeń grupowych

ROZDZIAŁ III.
PODMIOTY RYNKU UBEZPIECZEŃ
3.1. Zakłady ubezpieczeń jako kluczowe podmioty po stronie podaży
3.2. Pośrednicy ubezpieczeniowi
3.3. Instytucje rynku ubezpieczeń (ochrona ubezpieczeń)
3.3.1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
3.3.2. Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych
3.3.3. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
3.3.4. Rzecznik Ubezpieczonych
3.3.5. Polska Izba Ubezpieczeń

ROZDZIAŁ IV.
PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE – CECHY, RODZAJE, PROGNOZY I TENDENCJE WZROSTU
4.1. Pojęcie produktu ubezpieczeniowego oraz jego elementy składowe
4.2. Zarządzanie i klasyfikacja produktów ubezpieczeniowych
4.3. Struktura produktów ubezpieczeniowych w Polsce i Unii Europejskiej
4.4. Prognoza rozwoju rynku ubezpieczeniowego
4.5. Tendencje rozwoju ubezpieczeń w krajach Unii Europejskiej

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS SCHEMATÓW
ANEKS
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone