Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace  magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

Z ADMINISTRACJI

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu
Wstęp

Rozdział I.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego
1.1. Istota i funkcje gminy jako jednostki samorządu terytorialnego
1.2. Zadania gminy
1.3. Zadania gminy z zakresu oświaty
1.4. Budżet gminy
1.5. Zadania oświatowe na tle ogółu zadań gminy

Rozdział II.
Źródła finansowania zadań oświatowych w świetle uregulowań prawnych
2.1. Finansowanie ze środków budżetu państwa
2.1.1. Subwencja oświatowa
2.1.2. Dotacje celowe
2.1.3. Rezerwy celowe budżetu państwa
2.2. Finansowanie ze środków budżetu gminy
2.3. Finansowanie ze środków pozabudżetowych
2.3.1. Środki specjalne
2.3.2. Środki organów społecznych szkoły
2.4. Finansowane ze środków Unii Europejskiej

Rozdział III.
Cel, przedmiot, metody i organizacja badań
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy badawcze i hipotezy
3.3. Metody oraz techniki i narzędzia badawcze

Rozdział IV.
Charakterystyka społeczno - gospodarcza gminy X
4.1. Charakterystyka społeczno gospodarcza badanej gminy
4.1.1. Położenie geograficzne, ludność
4.1.2. Historia i walory przyrodnicze
4.2. Placówki oświatowe
4.2.1. Przedszkola
4.2.2. Szkoły podstawowe i gimnazja
4.2.3. Inne placówki oświatowe

Rozdział V.
Finansowanie zadań oświatowych w gminie
5.1. Dochody gminy w wymienionych latach
5.2. Wydatki budżetowe placówek oświatowych
5.3. Dofinansowanie placówek oświatowych z dochodów własnych gminy

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków i schematów

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec