Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej agroturystyki
1.    Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 2002.
2.    Andrejuk A.,Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna, KENGRAF, Warszawa 1998.
3.    Błoński J., Stan i możliwości rozwoju turystyki, w tym agroturystyki. [w,] Agroturystyka, red. U. Świetlikowska, FAPA, Warszawa 2000.
4.    Borne H., Doliński A., Organizacja turystyki, WSiP, Warszawa 1998.
5.    Drzewiecki M., Agroturystyka, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 1995.
6.    Drzewiecki M., Podstawy agroturystyki, OPO, Bydgoszcz 2001.
7.    Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
8.    Gołembski G. (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa-Poznań 2002.
9.    Gospodarek J., Prawo turystyczne w zarysie, Branta, Bydgoszcz – Warszawa 2003.
10.  Jalinik M., Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.
11.  Kłodziński M., Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, IRWiR PAN, Warszawa 2002.
12.  Legienis H., Baza agroturystyczna w kraju i regionach, Instytut Turystyki, Warszawa 2002.
13.  Łazarkowie M. i R., Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia, WSE, Warszawa 2002.
14.  Łobożewicz T., Bieńczyk G., Podstawy turystyki. WSE, Warszawa 2001.
15.  Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo AE, Poznań 2003.
16.  Owsiak J. Sewerniak J., Wykorzystanie obiektów indywidualnego zakwaterowania w 2001 r. (kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne), Instytut Turystyki, Warszawa–Toruń 2002.
17.  Panasiuk A. (red.), Ekonomiczne podstawy turystyki, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
18.  Rosner A., Samorządy lokalne i ich wpływ na średnią i drobną przedsiębiorczość lokalną, „Wieś i Rolnictwo” 2000, nr 1(106).
19.  Sarzyńska A., Rola agroturystyki w rozwoju przedsiębiorczości na wsi, „Biuletyn euro info dla małych i średnich firm”, styczeń 2003, nr 1 (51).
20.  Sikorska G., Kajszczak W., Kwatera agroturystyczna. Praktyczny poradnik, PARP, Warszawa 2001.
21.  Strzembicki L., Charakterystyka nabywców usług turystycznych świadczonych przez gospodarstwa wiejskie, Instytut Turystyki, Warszawa 1997.
22.  Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
23.  Werner Z., Zasoby bazy noclegowej w Polsce w 2002 roku będące w ewidencji zarządów gmin, Instytut Turystyki, Warszawa 2002.
24.  Wiatrak A. P., Agroturystyka w Polsce – stan i możliwości rozwoju, „Roczniki Naukowe SERiA” 2000, t. II, z. 1.
25.  Wiatrak A.P., Baza agroturystyczna w Polsce i uwarunkowania jej rozwoju, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 402/2003.

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec