Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej analizy ekonomicznej

1.    Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.
2.    Bień W., Czytanie bilansu - przedsiębiorstwa, Finanse - Serwis, Warszawa 2003.
3.    Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
4.    Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstwa i instytucji, PWE, Warszawa 2000.
5.    Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
6.    Gabrusiewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002.
7.    Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2000.
8.    Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005.
9.    Karmańska A., Gmytrasiewicz M., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
10.  Kiziukiewicz T. (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003.
11.  Kondratowicz I., Rachunek zysków i strat. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wpisz, Warszawa 2006.
12.  Kurtys E. (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa w przykładach i zadaniach, AE, Poznań, 2001.
13.  Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004.
14.  Micherda B., (red.), Współczesna analiza finansowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
15.  Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
16.  Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2006.
17.  Rybicki P., Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie, Poltext, Warszawa 2003.
18.  Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2002.
19.  Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2002.
20.  Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej, MSSF, US GAAP, Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2006.
21.  Waśniewski T., Gos W., Rachunkowość przedsiębiorstw, Tom II, Zadania i rozwiązania dla zaawansowanych, FRRwP, Warszawa 2004.
22.  Waśniewski T., Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
23.  Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analiza finansowej w przedsiębiorstwie, FRRWP, Warszawa 2002.
24.  Więckowski J., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 2000.
25.  Zalewska M., Ocena ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Szkoła Główna w Warszawie, Warszawa 2005.

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec