Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace  magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

Wstęp

Rozdział I.
Ryzyko w działalności kredytowej banku i sposoby jego minimalizacji
1.1. Pojęcie ryzyka oraz przyczyny jego występowania
1.2. Procedury kredytowe
1.3. Klasyfikacja ryzyka kredytowego
1.4. Czynniki i warunki kształtujące poziom ryzyka kredytowego
1.5. Minimalizacja ryzyka kredytowego
1.6. Sterowanie ryzykiem kredytowym (instrumenty zarządzania ryzykiem)

Rozdział II.
Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych
2.1. Ośrodek międzybankowej informacji gospodarczej przy związku banków polskich
2.1.1. Międzybankowa Informacja Gospodarcza - dokumenty zastrzeżone
2.1.2. Bankowy rejestr klientów nierzetelnych
2.2. Biuro informacji kredytowej S. A. – bank danych dla banków
2.3. Scoring – punktowa ocena wiarygodności kredytowej
2.3.1. Miejsce scoringu aplikacyjnego w ocenie kredytowej klienta
2.3.2. Wady i zalety stosowania scoringu aplikacyjnego

Rozdział III.
Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
3.1. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres
3.2. Metody oceny zdolności kredytowej osób fizycznych
3.3. Analiza wskaźnikowa
3.4. Synteza zdolności kredytowej

Rozdział IV.
Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw w banku PKO BP S.A.
3.1. Charakterystyka banku PKO BP
3.2. Oferta kredytowa banku PKO BP
3.3. Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa X

Rozdział V.
Działalność kredytowa banku na przykładzie PKO BP S.A.
5.1. Ogólna charakterystyka działalności Banku
5.2. Warunki przyznawania kredytów
5.3. Charakterystyka ofert kredytowych i produktów
5.4. Analiza działalności kredytowej w latach ...

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków i schematów

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec