Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury z zakresu bankowości
1.    Baka W., Bankowość centralna – funkcje, metody, organizacja, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
2.    Dobaczewska A., Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ABC, Warszawa 2000.
3.    Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2005.
4.    Dobosiewicz Z., Podstawy bankowości , PWE, Warszawa 2003.
5.    Freixar X., Rochet J.-Ch., Mikroekonomia bankowa, CeDeWu, Warszawa 2007.
6.    Gąsowska A., Bankowość hipoteczna, Poltext, Warszawa 2003.
7.    Gliniecka J., Tajemnica finansowa, Branta, Bydgoszcz 2007.
8.    Gliniecka J., Harasimowicz J., Zasady polskiego prawa bankowego i dewizowego, Branta, Bydgoszcz 2000.
9.    Gliniecka J., System bankowy w regulacjach polskich i unijnych, Branta, Bydgoszcz - Gdańsk 2004.
10.  Grzechnik J., Bankowość Internetowa, Internetowe Centrum Promocji, Gdańsk 2000.
11.  Heropolitańska I., Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, TWIGGER, Warszawa 2002.
12.  Heropolitańska I., Zabezpieczenia wierzytelności banku, Warszawa 2002.
13.  Huterski R., Niezależność banku centralnego, TNOiK, Toruń 2000.
14.  Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, SGH, Warszawa 2001.
15.  Jaworski W. L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość, Poltext, Warszawa 2002.
16.  Jaworski W. L., Bankowość. Podstawowe założenia, Poltext, Warszawa 2002.
17.  Jaworski W. L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki: rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 2000.
18.  Kitajewski M., Home Banking. Usługa przyszłości, Helion, Gliwice 2001.
19.  Korenik D., Faktoring w bankowości. Strefa przyszłości, CeDeWu, Warszawa 2007.
20.  Koźliński T., Bankowość internetowa, CeDeWu, Warszawa 2004.
21.  Krzyżkiewicz Z., Operacje bankowe, Rozliczenia krajowe i zagraniczne, Poltext, Warszawa 2003.
22.  Mazurkiewicz L., Marketing bankowy, Difin, Warszawa 2002.
23.  Oręziak L., Pietrzak B. (red.), Tendencje rozwojowe na rynku usług bankowych. Bankowość na świecie i w Polsce, Olympus, Warszawa 2001.
24.  Paluszak G., Systemy bankowe w procesie europejskiej integracji walutowej, AE w Poznaniu, Poznań 2001.
25.  Srokosz W., Czynności bankowe zastrzeżone dla banków, Branta, Bydgoszcz 2003.
26.  Swoboda U.C., Bankowość detaliczna. Strategie marketingowe i procesy zarządzania, CeDeWu, Warszawa 2000.
27.  Szpringer W., Polskie regulacje bankowe. Perspektywa europejska, Difin, Warszawa 2000.
28.  Szpunar A., Kaliński M., Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, LexisNexis, Warszawa 2003.
29.  Żyminkowski T., Kształtowanie wizerunku banku, AE, Poznań 2003.
i wiele innych dobrych i aktualnych pozycji

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec