Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej tematyki zarządzania jakością
1.    Andersen B., Pettersen P., The Benchmarking Handbook. Stepby-step instructions [w] H.H. Steinbeck, Total Quality Management. Kompleksowe zarządzanie jakością. Doświadczenia praktyczne z IBM Niemcy, Placet, Warszawa 2001
2.    Badylak B., Rynek Certyfikacji w Polsce. Historia norm ISO, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 2001
3.    Bank J., Zarządzanie przez jakość, G&Ska, warszawa 2001
4.    Dahlgaard J. J., Kristensen K., Kanji G. K., Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002
5.    Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska M., Misiąg W., Tomalak M.., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, PARP, Warszawa 2000
6.    Gryffin W.R.: Problemy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004
7.    Haffer R., Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002
8.    Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa - Poznań 2001
9.    Konkurencyjność gospodarki polskiej w dobie integracji z Unia Europejską i globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, SGH, warszawa 2001
10.  Kosikowski C., Koncesje w prawie polskim, Wydawnictwa Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, LP-EP, Księga Jakości, Szczytno 2005
11.  Lisiecka K.: Kreowanie jakości, AE, Katowice 2002
12.  Sigma J., Thompson R., Koronacki J., Nieckuła J., Techniki zarządzania jakością od Shewharta do metody „Six  Sigma”, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2005
13.  Simon H., Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków. Czyli czego można nauczyć się od 500 najlepszych na świecie nieznanych firm, PWN, Warszawa 2003
14.  Skowronek- Mielczanek A., Finansowanie uwarunkowania rozwoju MSP u progu Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2002
15.  Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2002
16.  Smans Ph., Ver Elst G., Gwarancja jakości. Przewodnik, Wydawnictwa Normalizacyjne „Alfa – Wero”, Warszawa 2002,
17.  Sokołowicz W., Srzednicki A., ISO. System zarządzania jakością oraz inne systemy oparte na normach, C. H. Beck, Warszawa 2006
18.  Steinbeck H.H., Total Quality Management. Kompleksowe zarządzanie jakością. Doświadczenia praktyczne z IBM Niemcy, Placet, Warszawa 2001
19.  Thompson J. R., Kornacki J., Nieckuła J., Techniki zarządzania jakością od Shewharta do metody „Six Sigma”, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2005
20.  Wasilewski L., Europejski kontekst zarządzania jakością, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 2003
21.  Wawak S.: Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002
22.  Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, pod red. J. Łańcuckiego, TNOiK, OPOV, Bydgoszcz 2003

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec