Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej społeczności lokalnych w Polsce

1.    Bartkowski J., Socjologiczna infrastruktura regionalizmu w Polsce, w: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, AE, Kraków1997.
2.    Bartkowski J., Socjologiczna infrastruktura regionalizmu w Polsce, w: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, AE, Kraków 1996.
3.    Borzyszkowski J., Kulturowe i etniczne aspekty polityki regionalnej, w: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, AE, Kraków 1996.
4.    Cybulski L., Edukacja a konkurencyjność regionów, w: Konkurencyjność regionów, praca zbiorowa pod red. M. Klamut, AE, Wrocław 1999.
5.    Czudec A., Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu i realizacji regionalnych programów rozwoju, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Rzeszów 1995.
6.    Gęsicka G., Partnerstwo w rozwoju lokalnym, PIL, Katowice 1996.
7.    Górny K., Antropologiczno-socjologiczne studium społeczności lokalnych w okresie transformacji. Przypadek Włodawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
8.    Hrynkiewicz J., Społeczne zasoby w rozwoju regionalnym, w: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restukturyzacji gospodarki Polski, AE, Kraków 1996.
9.    Jabłoński Z., Potoczek A., Ekologiczne, prawne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego w skali lokalnej, w: Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995.
10.  Kłodziński M., Siekierski Cz., Strategia rozwoju gmin podstawą tworzenia programu regionalnego i lokalnego, w: Strategia rozwoju gmin wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997.
11.  Kramarz M., Topiński P., Strategia rozwoju gmin wiejskich, FAPA, Warszawa 1997.
12.  Malinowska E., Społeczność lokalna – jej tradycje i współczesność, w: Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, Łódź 1995.
13.  Markowski D., O warunkach i czynnikach rozwoju środowiska lokalnego, w: Szanse i bariery rozwoju gminy, Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” w Tyczynie, Tyczyn 1997.
14.  Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 2002.
15.  Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
16.  Rakowski W. (red.), Warunki życia wybranych społeczności lokalnych na początku XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
17.  Trelewicz M., Różnorodność warszawskiej Białołęki, Promotor, Warszawa 2003.
18.  Tuszyńska  L., Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec