Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury z zakresu pedagogiki
1.    Bełczewska E., Herde M., Program Wychowania Przedszkolnego XXI wieku, WSiP, Warszawa 2005.
2.    Birch A., Malim T., Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, PWN, Warszawa 2004.
3.    Brochociński M., Organizacja pracy i metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000.
4.    Czapiga A., Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne, Wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 2003.
5.    Dewey J., Demokracja i wychowanie, Wprowadzenie do filozofii wychowania, Ossolineum, Wrocław - Kraków - Gdańsk 2000.
6.    Franus E., Sprawdziany rozwoju dziecka od urodzenia do szóstego roku życia, NIK, Warszawa 1999.
7.    Hessen S., Podstawy pedagogiki, Żak, Warszawa 1997.
8.    Hurlock E.B., Rozwój dziecka, PWE, Warszawa 1985.
9.    Kawula S., Brągiel J., Janke A. W., Pedagogika rodziny, Wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 2004.
10.  Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny, Wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 2000.
11.  Kępski C., Opieka i wychowanie w rodzinie, UMCS, Lublin 2003.
12.  Kozłowska A., O trudnościach w wychowaniu dziecka, WSiP, Warszawa 1991.
13.  Kulinowski D. (red.), Pedagogika kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
14.  Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, PWN, Warszawa 2004.
15.  Lowe G., Foxroft D., Sibley D., Picie młodzieży a style życia w rodzinie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2000.
16.  Mendel M., Edukacja społeczna, Wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 2001.
17.  Nuttin J., Struktura osobowości, PWN, Warszawa 2001.
18.  Patyka L., Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, WSiP, Warszawa 1999.
19.  Pawłowska R., Jundziłł E., Wybrane zjawiska patologii społecznej w opinii współczesnej młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002.
20.  Pilcha T., Lepalczyk J., Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo UW, Warszawa 1993.
21.  Przetacznik-Gierowska M, Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa 2004.
22.  Szymański M.J., Młodzież wobec wartości, IBE, Warszawa 2000.
23.  Świętochowska U., Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku, Adam Wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 2000.
24.  Tyszka Z., Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
25.  Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 2000.
26.  Ziemska M., Rodzina współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
i wiele innych dobrych i aktualnych pozycji

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec