Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej tematyki planowania finansowego
Opracowania:

1.    Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
2.    Bień W., Zasady sporządzania bilansów publikacyjnych oraz sprawozdań z przepływów finansowych (cash flow), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Finans-Serwis Spółka z o.o., Warszawa 1992.
3.    Bień: W., Czytanie bilansu przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wojewódzki w Warszawie, Finans – Serwis Sp. z o.o., Warszawa 1993.
4.    Błoch H., Controlling, rachunkowość zarządcza, CIM, Warszawa 1992.
5.    Dowgiełło Z. (red.), Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, ZNICZ, Szczecin 1996.
6.    Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1994.
7.    Gmytrasiewicz M., .Karmańska A., Olchowicz I.: Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 1999.
8.    Jeżowski A., Dlaczego zakłady obsługi?, „Dyrektor Szkoły", nr 1/2002.
9.    Jeżowski A., Granty finansowe na zadania oświatowe, „Dyrektor Szkoły",
nr 9/2000.
10.  Karmańska A., „Polityka finansowa a wizerunek przedsiębiorstwa”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, nr 8/2001.
11.  Kiziukiweicz T., Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003.
12.  Kosikowski C., Szpringer Z., Finanse publiczne, ZCO, Zielona Góra 2000.
13.  Kurtys E. (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa w przykładach i zadaniach, AE Poznań 2001.
14.  Marciniak S., Controlling: filozofia, projektowanie, Difin, Warszawa 2001.
15.  Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1998.
16.   Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2002.
17.  Waśniewski T., Skoczylas W., Ocena sytuacji kapitałowo - majątkowej, „Rachunkowość" 1993, nr 6.
18.  Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa -Białystok 2000.
19.  Więckowski J., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 2000.
20.  Zaleska M., Podstawy rachunkowości dla analityków bankowych, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1999.

Akty normatywne i prawne:

1.    Rozporządzenie Komisji WE Nr 1386/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Nr 1164/94/WE w zakresie systemu zarządzania i kontroli pomocy udzielonej z Funduszu Spójności i procedury dokonywania korekt.

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec