Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać prace - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury z zakresu rachunkowości
1.    Bień W., Czytanie bilansu - przedsiębiorstwa, Finanse-Serwis, Warszawa 2003.
2.    Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN , Warszawa 2005.
3.    Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
4.    Gabrusiewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002.
5.    Gajoch H., Rachunkowość budżetowa 2006, C.H. Beck, Warszawa 2006.
6.    Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
7.    Kaczurak-Kozak M., Winiarska K., Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2007.
8.    Karmańska A., Gmytrasiewicz M., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
9.    Kiziukiewicz T. (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003.
10.  Kondratowicz I., Rachunek zysków i strat. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wpisz, Warszawa 2006.
11.  Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004.
12.  Micherda B., Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do UE, Difin, Warszawa 2006.
13.  Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
14.  Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2006.
15.  Pyzel B., Opodatkowanie instrumentów finansowych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2006.
16.  Rybicki P., Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie, Poltext, Warszawa 2003.
17.  Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2002.
18.  Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2002.
19.  Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2006.
20.  Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej, MSSF, US GAAP, Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2006.
21.  Waśniewski T., Gos W., Rachunkowość przedsiębiorstw, Tom II, Zadania i rozwiązania dla zaawansowanych, FRRwP, Warszawa 2004.
22.  Waśniewski T., Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
23.  Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka. Analiza finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 2002.
24.  Wyszkowska Z., Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych, Difin, Warszawa 2006.
25.  Zalewska M., Ocena ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
i wiele innych dobrych i aktualnych pozycji.

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec