Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać prace - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury z reklamy
1. Albin K., Reklama. Przekaz odbiór interpretacja, PWN, Warszawa-Wrocław 2002.
2. Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.
3. Bajdaka A. (red.), Internet w marketingu, PWE, Warszawa 2003.
4. Benedikt A., Reklama jako proces komunikacji, Astrum, Wrocław 2005.
5. Białecki K., Podstawy marketingu, WSHiP, Warszawa 2002.
6. Brady R., Forrest E., Mizerski R., Marketing w Internecie, PWE, Warszawa 2002.
7. Bralczyk J., Języki na sprzedaż czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
8. Brzozowski P., Uniwersalność struktury wartości: koncepcja Shaloma H. Schwartza, "Roczniki Psychologiczne" 2002, t. 5.
9. Budzyński W., Reklama - techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa 2001.
10. Caples J., Skuteczna reklama, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
11. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.
12. Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 2001.
13. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 2001.
14. Gregor B., Stawiszyński M., e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002.
15. Grzegorczyk A., Reklama, PWE, Warszawa 2010.
16. Jachnis A., Terelak J. F., Psychologia konsumenta i reklamy, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2002.
17. Kisiel M., Internet a konkurencyjność banków w Polsce, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2005.
18. Kozłowska A., Reklama. Socjotechnika oddziaływania, SGH, Warszawa 2006.
19. Krzyżanowski P., Nowak P., (red.), Manipulacja w języku, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowkiej, Lublin 2004.
20. Kuśmierski S., Ostrowski D. M., Marketing. Podstawowe pojęcia i procedury, WSE, Warszawa 2004.
21. Lewiński P. H., Retoryka reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.
22. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2004.
23. Papińska-Kacperek J. (red), Społeczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa 2008.
24. Stosio A., Umowy zawierane przez Internet, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
25. Sutherland M., Sylvester A.K., Reklama a umysł konsumenta, PWN, Warszawa 2003.
26. Szewczyk A. (red.), Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007.
27. Sznajder A., Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
28. Wielki J., Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
i wiele innych dobrych i aktualnych pozycji

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec