Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej tematyki rekrutacji i selekcji pracowników

1.    Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi – aktor – kreator – inspirator, Wydawnictwo AKADE, Kraków 2000.
2.    Armstrong  M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
3.    Bańka W., Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999.
4.    Camp R., Simonetti J. L., Vielhaber M. E., Strategiczne rozmowy kwalifikacyjne. Jak zatrudniać dobrych pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
5.    Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
6.    Górska J., Zarządzanie pracownikami, Instrumenty polityki personalnej, Poltex, Warszawa 2001.
7.    Harasim W. (red.), Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, Warszawa 2006.
8.    Jamka B., Dobór wewnętrzny i zewnętrzny pracowników, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
9.    Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002.
10.  Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2000.
11.  Marciniak J., Rekrutacja i zatrudnianie według standardów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Alpha, Ostrołęka 2004.
12.  Marciniak J., Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. 
13.  McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999.
14.  Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
15.  Reed A. Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM), Wydawnictwo Petit, Warszawa 2002.
16.  Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
17.  Stelmach W., Obrazy kierowania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
18.  Stoner J.A.F., Freeman R.E., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
19.  Stredwick J., Zarządzanie pracownikami w małej firmie, One Press, Gliwice 2005.
20.  Suchar M., Rekrutacja i selekcja personelu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
21.  Supernat J., Management. Tezaurus kierownictwa, Kolonia Ltd 2000.
22.  Witkowski T., Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
23.  Zasadzka J., Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia 1999.
24.  Zbiegień-Maciąg L., (red.), Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo AGH, Kraków 1998.

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec