Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej tematyki negocjacji akcesyjnych Polski z Unią Europejską
1.    Bachmann K., Którędy do Europy, KAW, Warszawa 2002
2.    Bielecki J., A. Stankiewicz, Droga z przeszkodami, „Rzeczpospolita” 2002, nr 291
3.    Brodecki Z. (red.), Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, "LexisNexis", Warszawa 2002
4.    Brodecki Z., Gromnicka E., Układ Europejski z komentarzem, "LexisNexis", Warszawa  2002
5.    Borowiec J., Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo AE, Wrocław 1997
6.    Ciepielewska M., Wspólnoty Europejskie, PWN, Warszawa 1999
7.    Czachór Z., Vademecum Europa od A do Z , Warszawa 2002
8.    Doliwa- Klepacki Z. M., Droga do Brukseli, Wrocław 1998
9.    Draus F., Integracja europejska a polityka, Rzeszów 1999
10.  Emmert F., Morawiecki M., Ekonomia integracji europejskiej: teoria i praktyka, Warszawa 2000
11.  Grzywacz W., Integracja europejska, Wyższa Szkoła Zawodowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Szczecin 2001
12.  Gołębiowski C., Kozak M., Europa odkryta na nowo, Toruń 2000
13.  Kranz J., Reiter J. (red.), Drogi do Europy,  "Więź", Warszawa 1998
14.  Karczmarek J., Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 1999
15.  Karolczak K., Integracja Europejska w polskiej perspektywie, Warszawa 1999
16.  Lipiński A., Negocjacje akcesyjne – strona techniczna,  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Katowice 2001
17.  Miklaszewski S., Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 1999
18.  Monkiewicz G., Unia Europejska, [w] „Ubezpieczenia w Unii Europejskiej” pod red. J. Monkiewicza, Poltext, Warszawa 2002
19.  Mucha-Leszko B., (red.) Społeczno-ekonomiczne aspekty procesu dostosowania gospodarki Polski do standardów Unii Europejskiej, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997
20.  Nasiłowski M., System rynkowy, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996
21.  Negocjacje Członkowskie, Polska na drodze do Unii Europejskiej, KPRM, 1999
22.  Nowak – Far A., Unia Gospodarcza i walutowa w Europie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001
23.  Rembielak G., Instytucje Wspólnot Europejskich oraz ich normy prawne, Częstochowskie Wydaw. Naukowe przy Wyższej Szkole Zarządzania, Częstochowa 2000
24.  Smolski R., Smolski M.,  Stadtmüller E., Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska, Wydawnictwa Europa. Warszawa  1999
25.  Weidenfeld W., W. Wessels, Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej, Wokół Nas, Gliwice 2002
26.  Truszyński J., Energia XXXIV, Wyniki negocjacji akcesyjnych w obszarach energii i ochrony środowiska, "Rzeczpospolita" 2003, nr 60 

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec