Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej tematyki wdrażania systemu jakości
1.    Badylak B., Rynek Certyfikacji w Polsce. Historia norm ISO, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 2001
2.    Dahlgaard J. J., Kristensen K., Kanji G. K., Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002
3.    Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska M., Misiąg W., Tomalak M.., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, PARP, Warszawa 2000
4.    Gryffin W.R.: Problemy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004
5.    Haffer R., Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002
6.    Kosikowski C., Koncesje w prawie polskim, Wydawnictwa Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, LP-EP, Księga Jakości, Szczytno 2005
7.    Lisiecka K.: Kreowanie jakości, AE, Katowice 2002
8.    Maksimczuk P., ISO - bilet wstępu na rynek, PC Kurier 1/2001
9.    Miazga M. „Społeczne problemy kształtowania przestrzeni. Przykłady studiów i badań na rzecz planowania i zarządzania przestrzenią w różnych skalach", IGKiPZK Warszawa 2001
10.  Milewski R., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 1999
11.  Odrzańska E., Kategoria małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Europy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, nr 3/2000
12.  Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWE, Warszawa- Łódź 1999
13.  Piasecki B.., Rogut A., Stawasz E., Johnson S., Smallbone D.,Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej", Warszawa 1998 oraz „Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) Polityka wobec MSP w UE i w Polsce", Centrum Informacji Europejskiej, Warszawa 2002
14.  Sigma J., Thompson R., Koronacki J., Nieckuła J., Techniki zarządzania jakością od Shewharta do metody „Six  Sigma”, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2005
15.  Skowronek- Mielczanek A., Finansowanie uwarunkowania rozwoju MSP u progu Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2002
16.  Skrzypek E. Uwarunkowania akredytacji systemu zapewnienia jakości, Inżynieria Rolnicza 2001/1
17.  Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wyd. UMCS, Lublin 2000
18.  Sokołowicz W., Srzednicki A., ISO. System zarządzania jakością oraz inne systemy oparte na normach, C.H. Beck, Warszawa 2006
19.  Wasilewski L., Europejski kontekst zarządzania jakością, ORGMASZ, Warszawa 1998
20.  Wasilewski L.: Podstawy zarządzania jakością, WSPiZ, Warszawa 1998
21.  Wawak S.: Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002
22.  Zalewski R., Maleszka A.: Zarządzanie jakością, CKL, Skierniewice 1993
23.  Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, red. J. Łańcucki, OPO, Bydgoszcz 1997
24.  Znakowanie wyrobów znakiem B i CE, Agencja Informacji Wydawniczych IPS, Warszawa 1998

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec