Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury dotyczącej kompetencji gmin w Polsce

1.    Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
2.    Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
3.    Bukowski Z., Jędrzejewski T., Ustrój samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2003.
4.    Byjoch K., Sulimierski J., Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000.
5.    Dolnicki B., Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Zakamycze, Kraków 2002.
6.    Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
7.    Gilowska Z., Finansowanie samorządu terytorialnego. Przestanki i bariery, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 1-2.
8.    Glumińska-Pawic J., Sawicka K., Budżet jednostki samorządu terytorialnego. Zielona Góra 2002.
9.    Grześkiewicz W., Zagrożenia wynikające z deficytu i samorządowego długu publicznego, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 4.
10.  Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
11.  Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2001.
12.  Miemiec W., Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
13.  Niewiadomski Z., Kallas M., Prawo administracyjne. Część ustrojowa, Warszawa 2002.
14.  Niewiadomski Z., Ustrój samorządu terytorialnego i administracji rządowej po reformie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
15.  Nowacka E., Polski samorząd terytorialny, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
16.  Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Branta, Toruń 2002.
17.  Patrzałek L., Finanse samorządowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2000.
18.  Przybysz P. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
19.  Ruskowski E., Finanse lokalne w dobie akcesji, ABC, Warszawa 2004.
20.  Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zakamycze, Kraków 2002.
21.  Śniecikowski W., Nowa jakość w administracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 12.
22.  Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, wyd. Difin, Warszawa 2003.
23.  Wykrętowicz S. (red.), Samorząd w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2001.
24.  Zieliński E., Administracja rządowa w Polsce, Elipsa, Warszawa 2001.
25.  Zieliński E., Samorząd terytorialny w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004.

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec