Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury z zakresu zarządzania
1.    Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków 2003.
2.    Balcerowicz E. (red.), Mikroprzedsiębiorstwa sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele, CASE, Warszawa 2002.
3.    Bałtowski M., Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce, PWN, Warszawa 2002.
4.    Borowiecki R. (red.), Analiza ekonomiczno – finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, AE – TNOiK, Warszawa-Kraków 2001.
5.    Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M., Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, Twigger, Warszawa 2002.
6.    Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
7.    Chrisidu - Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Superat J., Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia, Wrocław 2005.
8.    Dębski S., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, WSiP, Warszawa 2004.
9.    Drucker P. F., Zarządzanie w XXI wieku, MUZA SA, Warszawa 2000.
10.  Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
11.  Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difiin, Warszawa 2000.
12.  Koźmiński K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2002.
13.  Kulawczuk P., Modele biznesowe w bankowości małych i średnich przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005.
14.  Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa 2000.
15.  Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
16.  Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa Poznań 2001.
17. Marciniak J., Regulacje wewnętrzne w przedsiębiorstwach, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. , Warszawa 2007.
18.  Penc J., Kreatywne kierowanie, wyd. Placet, Warszawa 2000.
19.  Pluta W. (red.), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
20.  Przybyła (M. red.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
21.  Rogoda B., Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
22.  Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert jr. D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
23.  Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006.
24.  Szyszko L. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000.
25.  Zieniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
i wiele innych dobrych i aktualnych pozycji

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec